Żądamy negocjacji

Żądamy realizacji naszych postulatów ponieważ:

1. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw w UE. Niestety nasze płace są czterokrotnie niższe od płacy na tych samych stanowiskach w innych krajach Unii (Niemcy, Francja, Włochy, Holandia itd.).

2. Minimalna stawka wynagrodzenia za pracę to rozwiązanie, które eliminuje wyzysk pracowników.

3. Zawieranie umów o pracę przed podjęciem pracy to standard w cywilizowanych krajach na świecie. Niestety ta norma nie obowiązuje w naszym kraju. Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie wskazywała na nadużycia w tej kwestii. Pracownikowi wręczano umowę o pracę w momencie, kiedy pracodawca była zagrożony kontrolą inspekcji pracy.

4. Jesteśmy na szarym końcu w Europie jeżeli chodzi o stosowanie tzw. umów wyzysku pracownika czyli umów śmieciowych. Musimy skończyć z tą wstydliwą dla polskiego świata pracy formą zatrudniania. Uderza ona przede wszystkim w ludzi młodych, młode małżeństwa.

5. Od ponad 7 lat pracownicy sfery budżetowej, instytucji państwowych i samorządowych nie mieli podwyżek płac. Musimy być solidarni i ustalić zasady podwyższania wynagrodzeń dla tej grupy społecznej.

6. Praca, aż do śmierci? Nie! Stanowczo protestujemy przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Dla polityków PO i PSL-u ważniejszy jest ubój rytualny i jego wprowadzenie, niż ludzkie traktowanie tych, którzy muszą pracować dłużej, po to aby napełniać głębokie kieszenie polityków.

7. W Polsce, w tym w naszym regionie rośnie ubóstwo. Coraz więcej ludzi nie ma środków do życia na poziomie minimum egzystencji. To efekt polityki PO-PSL. Dlatego musimy wprowadzić takie rozwiązania, które będą minimalizowały ubóstwo i ożywiały rynek pracy tworząc nowe miejsca pracy.

8. Od wielu lat rząd PO-PSL zamraża podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sama nazwa funduszu wskazuje, że jest on narzędziem wsparcia socjalnego i tworzony jest na potrzeby pracowników.

9. Zwiększenie progów dochodowych to szansa na podwyższenie wsparcia dla ludzi ubogich. Politycy nie potrafią zrozumieć problemu i dalej twierdzą, że środki przekazywane na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną są wystarczające. Oczywiście mówią to ci, którzy dzięki podatnikom zarabiają po 10 tys. zł miesięcznie. Syty głodnego nie zrozumie - to przykra maksyma.

10. Polityka zdrowotna w Polsce jest chora! Jesteśmy na szarym końcu w Europie. Statystyki są wyjątkowo frustrujące. Każdego roku publiczna służba zdrowia ma coraz więcej pieniędzy, wydatki rosną o 9 proc. rocznie. Jeszcze szybciej, bo o 13 proc. rocznie, rosną sumy, które dokładamy do naszego leczenia z własnych kieszeni. Nieudolność byłej minister zdrowia Ewy Kopacz, a obecnie premier polskiego rządu powoduje, że musimy na każdym kroku dopłacać do leczenia. Słynna "doktor Ewa Kopacz jest politycznie chora" i wymaga reanimacji, tak jak reanimacji wymaga cały system opieki zdrowotnej.

11. Dialog społeczny, to silny oręż partnerów społecznych przy rozwiązywaniu problemów na poziomie zakładowym, regionalnym i krajowym. Dialog to rozmowa, a nie wykonywanie politycznych poleceń, które płyną ze strony rządu lub też pracodawców. Natychmiastowych zmian wymaga ustawa o Komisji Trójstronnej. "Solidarność" za własne pieniądze opracowała nowy projekt ustawy o dialogu społecznym, który leży w Sejmie i czeka na wprowadzenie w życie.

Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ "S"

16 stycznia 2015 roku, w Katowicach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa oraz likwidacji kopalń na Śląsku. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaprosił na posiedzenie Przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, Przewodniczących Branżowych Sekretariatów NSZZ Solidarność” oraz Przewodniczących Krajowych Sekcji NSZZ „Solidarność". Wobec narastającego konfliktu z rządem jednogłośnie zdecydowano o powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność", który ogłosił pogotowie strajkowe w całym kraju i oflagowanie zakładów pracy. Na nadzwyczajnym posiedzeniu omawiano również trudną sytuację w pozostałych przedsiębiorstwach takich jak np. Poczta Polska, PKP, energetyka. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda poinformował uczestników posiedzenia, że we wtorek 20 stycznia 2015 r. w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami central związkowych w celu powołania Krajowego Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjnego.