XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ "Solidarność"

files/images/baner/lichen2024-1_page-0002.jpg

Artur Skieresz przewodniczącym Zarządu Regionu Konińskiego ze 100% poparciem

files/images/news/IMG_20230630_112649w.jpg

XIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Konińskiego NSZZ Solidarność odbyło się w piątek 23 czerwca 2023 r. Dokonano na nim wyboru władz na kadencję 2023–2028. Do udziału w WZDR uprawnionych było 55 delegatów. Przed rozpoczęciem obrad odbyła się część oficjalna z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli z-ca przewodniczącego

Komisji Krajowej  Tadeusz Majchrowicz, przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność – sekretarz KK Ewa Zydorek, przewodniczący  Regionów NSZZ Solidarność Jarosław Lange – Poznań, Bernard Niemiec – Kalisz oraz Janusz Dębczyński  z-ca przewodniczącego Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Obecny był poseł RP Jan Mosiński, po okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, a także grono zasłużonych działaczy Regionu Konińskiego.

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część sprawozdawczo-wyborcza.

Sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Kolejnym punktem obrad były wybory przewodniczącego Regionu. W tajnym głosowaniu delegaci zdecydowali, że przewodniczącym Regionu Konińskiego NSZZ Solidarność w kadencji 2023-2028 zostanie Artur Skieresz, który był jedynym kandydatem i otrzymał 100% poparcia delegatów.

Kolejno wybrano członków Zarządu Regionu, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Regionu Konińskiego NSZZ
Kadencja 2023-2028

 

Skieresz Artur – Przewodniczący ZR

Białas Adam – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Gajda Marek – Saint Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

Gorzelańczyk Bartłomiej – Komenda Miejska Policji w Koninie

Kaczmarek Piotr – Kopalnia Soli Kłodawa

Kałużny Andrzej – PAK Serwis Sp. z o.o.

Kaprzyk Hanna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku

Kompanowski Marek – Sokołów S.A. O/Koło

Kwaśniewski Ireneusz – Gränges Konin S.A.

Ładowski Remigiusz – Roland International Polska Sp. z o.o.

Maćkowiak Mariusz – Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Matuszak Grzegorz – PAK KWB Konin S.A.

Mielcarek Radosław – Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” Słupca

Reśkiewicz Mirosław - PAK Serwis Sp. z o.o.

Romański Dariusz – II ZUS Poznań

Rutkowski Roman – ENERGA Operator S.A.

Wiśniewska Ewa – Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie

Zasada Krzysztof - Saint Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

Zgarda Tomasz - Gränges Konin S.A.

Regionalna Komisja Rewizyjna Regionu Konińskiego NSZZ
Kadencja 2023-2028

  1. Kowalczyk Kamil – Przewodniczący
  2. Biadasiewicz Arleta – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych Konin
  3. Jasiński Grzegorz - PAK KWB Konin S.A.
  4. Kulczak Zbigniew - emeryt
  5. Nowak Dominik – ZE PAK S.A.
  6. Wojtczak-Jarońska Agata – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
Kadencja 2023-2028

Rutkowski Roman

Skieresz Artur