ALLELUJA!!!

           ALLELUJA BIJĄ  DZWONY,

           ALLELUJA  ECHO  GŁOSI,

           CHRYSTUS  BOWIEM  ZMARTYWCHWSTAŁY,

           W  SERCA  NASZE  POKÓJ  WNOSI.

 

Najserdeczniejsze  życzenia  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych, niech radość  i  miłość  panuje  w  rodzinie  i  pracy związkowcom,  ich  rodzinom  i  sympatykom  życzy.

Przewodniczący RO w Turku

Andrzej Kałużny