APEL

Szanowna Pani Premier

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin proszę o osobiste zaangażowanie w sprawę rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w naszym regionie. Nasz apel to m.in. troska o tysiące miejsc pracy, które są zagrożone, brakiem decyzji umożliwiających rozpoczęcie budowy odkrywek Ościsłowo i Dęby Szlacheckie i są nieodzowne do dalszego funkcjonowania przemysłu paliwowo–energetycznego w regionie konińsko–turkowskim, a tym samym zabezpieczenie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, tj. 7% zapotrzebowania na energię w naszym kraju. Brak decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie „odrolnienia” gruntów na obszarze gminy Skulsk i Ślesin, szkodzą nie tylko naszemu regionowi, ale przede wszystkim interesom naszego Państwa. Powoduje to irytację i niezadowolenie nie tylko pracowników kopalni i elektrowni. Wywołuje niepokój społeczny wyrażany poprzez organizowanie pikiet, manifestacji czy  blokowanie dróg krajowych.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie wspólnie ze stroną społeczną, podejmuje działania mające na celu zaangażowanie wielu podmiotów , instytucji , m.in. Sejmik Województwa Wielkopolskiego , Wojewodę Wielkopolskiego, Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, Posłów RP czy Ministra Energii, który zapewniał, że Rząd RP sprawy energetyki i jej przyszłości traktuje priorytetowo. Rząd przyjmuje jako podejście strategiczne, że pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie w pierwszej kolejności związane z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł opartych o krajowe surowce energetyczne. Pomimo deklaracji i obietnic, trwa wygaszanie mocy wytwórczych, likwidacja miejsc pracy.

Szanowna Pani Premier, bez odpowiedzialnej decyzji, region konińsko-turkowski dotknie gospodarczo–społeczna zapaść. Region konińsko–turkowski jest nierozerwalnie związany z wydobywaniem węgla brunatnego, który zapewnia utrzymanie kilkunastu tysiącom rodzin. Bez nowych odkrywek zagrożona jest przyszłość Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin i istnienie firm, które z nimi kooperują, a które również zatrudniają kilka tysięcy pracowników.

Szanowna Pani Premier

Uważamy, że uratowanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy w Regionie o 13% stopie bezrobocia, a także zabezpieczenie 7% krajowej produkcji energii, leży  w interesie społecznym Pani Rządu RP.