Artur Skieresz – nowy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie.

Przełożone z 2020r., z powodu pandemii Walne Zebranie Delegatów Regionu konińskiego z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” odbyło się                27 sierpnia 2021r. w Koninie.

Zebranie było podzielone na dwie części. Pierwsza uroczysta, w której wystąpili: dr hab. Konrad Białecki – naczelnik oddziałowego biura badań historycznych IPN w Poznaniu, mówił o 40-leciu konińskiej Solidarności oraz Prezes Stowarzyszenia Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym mgr Lech Stefaniak, przedstawił Zeszyty historyczne „Stan Wojenny i okolice”. Tę część zakończyło uroczyste wręczenie Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka pięciu członkom NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością : Poseł na Sejm RP dr Jan Mosiński, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, pierwszy wyróżniony Honorową Odznaką im. Ryszarda Stachowiaka- ks. Stanisław Waszczyński, ks. kanonik Grzegorz Molewski. Komisję Krajową reprezentowała Ewa Zydorek – przewodnicząca KKW NSZZ „Solidarność”. Byli również:        rektor WSKM w Koninie dr Marek Waszkowiak, przewodniczący Zarządów Regionów:  Wielkopolska- Jarosław Lange, Wielkopolska Południowa- Bernard Niemiec, Toruńsko – Włocławskiego- Janusz Dębczyński.

Część druga sprawozdawczo - wyborcza.

Po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji przez Zdzisława Nowakowskiego, dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Regionu w Koninie.   Został nim Artur Skieresz. Uzupełniono skład Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz wybrano delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Został nim Roman Rutkowski.

WZD Regionu konińskiego przyjęło Stanowisko  ws. wzrostu płac pracowników niemedycznych zatrudnionych w podmiotach działalności leczniczej.