Grudniowe spotkanie związkowców

W dniu 07.12.2015 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych. Gościem zebrania był poseł na Sejm RP z ramienia PiS Pan Ryszard Bartosik. W pierwszej części zebrania Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny omówił sprawy organizacyjno - techniczne związane z organizacją w dniu 13 grudnia w XXXIV rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce corocznego „Marszu Pamięci”.

W drugiej części spotkania głos zabrał Poseł Pan Ryszard Bartosik, który pokrótce przedstawił plan pracy w sejmie i podejmowane działanie mające na celu realizację zapowiadanych zmian. Uczestnicy spotkania przedstawili posłowi aktualną sytuację w zakładach pracy. Szczególnie zwrócono uwagę na sytuację w ZE PAK i Kopalni Adamów S.A, Enerdze, ZP ZOZ i handlu. Spotkanie należy ocenić jako bardzo merytoryczne szczególnie ze strony związkowców. Z uwagi na wagę i specyfikę zagadnień związkowcy i Pan Poseł wyrazili chęć bliższej współpracy.