33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

To już 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 1981-1983. W nocy      z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. O godzinie 0:00 oddziały milicji i ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji. W trakcie trwania stanu wojennego z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób. W hołdzie ofiarom stanu wojennego w Polsce organizowane są przez NSZZ „Solidarność” marsze pamięci, wieczornice, msze Św. podczas których, pod pomnikami zostały złożone kwiaty i zapalono znicze. Również Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie wraz z Oddziałami w Kole, Turku oraz Słupcy w szczególny sposób upamiętnił już 33 rocznice wprowadzenia stanu wojennego. To czarna karta w historii Polski, pokazująca brutalność oraz bezwzględność państwa komunistycznego, które zorganizowało zamach stanu.       Nie wolno Polakom zapomnieć o tym mrocznym okresie, a próby fałszowania historii        i wybielania oprawców stanu wojennego powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Cześć i Chwała Bohaterom!