37. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

files/images/news/20181215/37rocznica.jpg 

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Tego dnia od rana Polskie Radio i Telewizja Polska nadawały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu dekretem Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

W wyniku stanu wojennego zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, a tysiące internowano, w tym niemal wszystkich członków Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Na ulicach miast pojawiły się patrole milicji i wojska, czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe.

Władze komunistycznego państwa wprowadziły również oficjalną cenzurę korespondencji i łączności telefonicznej; zmilitaryzowano także najważniejsze instytucje i zakłady pracy. Władze PRL spacyfikowały 40 spośród 199 strajkujących w grudniu 1981 r. zakładów. Najtragiczniejszy przebieg miała akcja w kopalni "Wujek", gdzie interweniujący funkcjonariusze ZOMO zastrzelili dziewięciu górników.

W konińskim kościele  p.w.  Św. Wojciecha  w dniu 13.12.2018 odprawiona została Msza Święta    w 37 rocznicę stanu wojennego pod patronatem ZR NSZZ „Solidarność” Konin z Przewodniczącym Zarządu Regionu Zdzisławem Nowakowskim.

Eucharystii przewodniczył  proboszcz parafii ks. J. Wysocki – przypomniał na początku o ofiarach, osobach poszkodowanych i internowanych w tym okresie.

Jakże wymownym była modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

We Mszy Świętej wzięły udział poczty sztandarowe Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” z konińskich zakładów pracy oraz ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie.

files/images/news/20181215/poczet1.jpgfiles/images/news/20181215/poczet2.jpg

files/images/news/20181215/poczet3.jpgfiles/images/news/20181215/poczet4.jpg