JESIENNE SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW

W  dniu  03.10.2016 r  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału  i  Przewodniczących  Komisji  Zakładowych.                                                                                                                   

Członkowie  Zarządu  Regionu  Konin  Andrzej  Filipiak  i  Zbigniew  Glapa  przedstawili  informacje  z  posiedzenia  ZR, na  którym  omawiano   min. sprawy  finansowe, sytuację   w   konińsko  - turkowskim  sektorze  energetyczno-węglowym oraz  z  KK min.  ws podjętych przez  Rząd  RP działań  dot.  problemów  służby  zdrowia,  powołania  zespołu  ds.  kodyfikacji  KP  i  obniżenia  wieku  emerytalnego 

W  dalszej  części  spotkania  Przewodniczący  KZ   omówili  aktualną  sytuację  w  zakładach  pracy i  związku . Omawiano  także   wstępne  założenia    organizacyjne  do  corocznego  Marszu  Pamięci  w   XXXV  rocznicę  wprowadzenia  stanu  wojennego  w  Polsce.

Uczestnicy  spotkania  zostali  poinformowani  o  możliwości  uzyskania  bezpłatnej  pomocy  prawnej   przez  osoby  spełniające  kryteria  określone  w  ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,  w  uruchomionych  przez  Starostwo  Powiatowe  3  punktach   na  terenie  Turku   /  informacje  szczegółowe  na  stronie  BIP Starostwa  Powiatowego/  oraz  o  obowiązku przekazywania  materiałów   archiwalnych  z  działalności  związku  do  archiwów KK-  zgodnie  z uchwałą XXVII KZD.