Jesienne spotkanie związkowców

W dniu 30.09.2019r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych

Zebranie prowadził przewodniczący RO Andrzej Kałużny, który przekazał zebranym informacje z działalności KK i posiedzenia ZR Konin z dnia 24.09.2019.

Przewodniczący zapoznał zebranych ze stanowiskiem KK ws. 39 rocznicy podpisania porozumień Sierpniowych, skargą Przewodniczącego oświatowej Solidarności do Premiera ws działań MEN, poinformował o podpisaniu z MKiDN porozumienia ws powołania Instytutu Dziedzictwa Solidarności, o wydaniu pamiątkowej monety poświęconej Annie Walentynowicz i cyfrowym wydaniu „Tygodnika Solidarność”, oraz o przeprowadzonej w dniu 26.06.19 r kontroli działalności oddziału Turek przez RKR ZR Konin.

W związku z 35-tą rocznicą męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zaprosił związkowców do udziału w uroczystościach organizowanych przez ZR Toruńsko-Włocławski w dniu 18.10 2019r od godz. 17 na włocławskiej zaporze. Organizacją wyjazdu z naszego regionu zajmuje się ZR Konin, a zgłoszenia chętnych przyjmowane są do dnia 10.10.2019r w biurze ZR Konin.

Ponad to na spotkaniu omawiano aktualną sytuację w zakładach pracy i związku ze szczególnym uwzględnieniem tematyki oświatowej.