Już ponad 1 milion podpisów!

 

Co najmniej do 5 lutego „Solidarność” będzie zbierała podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnego wieku emerytalnego. Związek przygotowuje się też do dużej akcji pod Sejmem w tej sprawie.

Prowadzona przez „Solidarność” kampania zbierania podpisów była głównym tematem odbywających się w Białymstoku obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jak poinformował przewodniczący związku Piotr Duda, do tej pory zebrano blisko milion podpisów. - Wciąż spływają nowe, to się zmienia niemal z godziny na godzinę. To tylko podpisy zebrane przez struktury „Solidarności”, wkrótce można się spodziewać podpisów zebranych przez inne związki zawodowe i organizacje pozarządowe, które przystąpiły do akcji – powiedział Piotr Duda. Przypomniał, że do akcji przystąpiły dwie pozostałe duże centrale związkowe OPZZ oraz Forum ZZ, a także kilkadziesiąt związków i stowarzyszeń.
 
Szef „Solidarności” podkreślił, że akcja będzie trwała w kolejnych tygodniach. Zebrane podpisy trafią do parlamentu dopiero w momencie przygotowania przez rząd projektu zmian w systemie emerytalnym i poddaniu go konsultacji społecznych. - Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów. Nie mamy problemu z mobilizacją ludzi, kiedy wiedzą, że sprawa ich dotyczy. Mobilizacja będzie też potrzebna, kiedy nasz wniosek o referendum będzie głosowany w Sejmie. Nie wyobrażam sobie, żeby wtedy pod Sejmem zabrakło „Solidarności”. Musimy być przygotowani do zdecydowanych działań – podkreślił Piotr Duda.
 
Ważnym tematem obrad było też niedawne wycofanie się „Solidarności” i innych reprezentatywnych związków zawodowych z prac zespołów Komisji Trójstronnej. Piotr Duda przypomniał, że związki zdecydowały wspólnie o organizacji akcji protestacyjnych w najbliższych miesiącach. - Razem przygotowujemy pismo do prezydenta UEAF Michela Platiniego. Wyślemy je wspólnie, ostrzegając, że w czasie Euro 2012 może w Polsce dojść do protestów – powiedział Piotr Duda.
 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie jakości dialogu społecznego w Polsce. - Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą stanowczością protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym do degradacji dialogu społecznego w Polsce. Przypominamy, że dialog społeczny zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarancją praw podstawowych i wolności.Omijanie i nierespektowanie jej zapisów godzi w istotę demokracji i zasady państwa prawa. Rządząca od 2007 roku koalicja PO-PSL świadomie i notorycznie dokonuje zamachu na te zasady. W ostatnich miesiącach działania te przyjmują wyjątkową skalę – głosi treść dokumentu. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła również stanowisko w sprawie porozumienia ACTA. - Komisja Krajowa podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA. Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu – głosi treść stanowiska Komisji Krajowej. Związkowcy wezwali w dokumencie rząd do zawieszenia decyzji w sprawie podpisania ACTA oraz zażądali przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl