Kalendarz wyborczy rozpoczęty!

09.12.2022 r. w Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyło się pierwsze w Oddziale w Turku zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Na kadencję 2023-2028 na Przewodniczącego organizacji ponownie wybrano kol. Jacka Erkierta.

Członkami Komisji Oddziałowej zostali: Patryk Felisiak, Sebastian Janiak i Artur Kałużny.

Damian Bąkowski, Krzysztof Bocian i Piotr Kołuda to skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym zostali: Jacek Erkiert, Sebastian Janiak i Artur Kałużny.

Delegatami na WZD Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski są Jacek Erkiert i Sebastian Janiak.

Wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Andrzej Kałużny.