Komunikat

DZIAŁ  SZKOLEŃ  REGIONU  KONIŃSKIEGO
ZAPRASZA  NA  SZKOLENIE  PODSTAWOWE  

Temat: Organizacja Pracy Komisji Zakładowej. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Termin:  14 październik 2014r. – Turek   15 październik 2014r. -  Konin 


Zajęcia będą trwały od 9.00 do 15.00 


Koszty: 
koszty szkolenia: materiały, sala, wykładowca - pokrywa Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Konin
dojazd pokrywa organizacja związkowa delegująca na szkolenie  

Termin zgłoszeń: do 26 września 2014r. 

Uczestników na w/w szkolenie proszę zgłaszać pod n/w nr. tel.  
Konin   63/244 52 20   lub Ryszard  Łukowski  512 405 850 
Słupca  63/275 20 47   lub  Edward  Grajek       512 405 853 
Koło    63/272 23 93    lub  Monika Sikorska     512 405 854 
Turek   63/278 57 15    lub  Danuta KałuŜna      512 405 851