Komunikat

DZIAŁ SZKOLEŃ REGIONU KONIŃSKIEGO
ZAPRASZA NA SZKOLENIE
SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY


Termin:
04 grudnia 2014r. - Turek
05 grudnia 2014r. - Konin
Zajęcia będą trwały od 9.00 do 15.00

Koszty:
koszty szkolenia: materiały, sala, wykładowca - pokrywa Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność” Konin
dojazd pokrywa organizacja związkowa delegująca na szkolenie

Termin zgłoszeń: do 14 listopada 2014r.


Uczestników na w/w szkolenie proszę zgłaszać pod n/w nr. tel.
Konin 63/244 52 20 lub Ryszard Łukowski 512 405 850
Słupca 63/275 20 47 lub Edward Grajek 512 405 853
Koło 63/272 23 93 lub Sylwia Sujecka 512 405 854
Turek 63/278 57 15 lub Danuta KałuŜna 512 405 851