Komunikat

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie apeluje do wszystkich strukturSolidarności w regionie konińskim do aktywnego i czynnego udziału w OgólnopolskimProteście organizowanym przez nasz związek w Warszawie dnia 30.06.2011r.

Protestujemy wobec przerzucania kosztów kryzysu na pracowników dla których nie istnieje„zielona wyspa” wzrostu gospodarczego. W realnym świecie spotkamy się z droŜyzną ,rosnącym bezrobociem i ubóstwem . Nie akceptujemy takiego działania i Rządu RP.

NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. :

- podniesienia płacy minimalnej

- czasowego obniżenia akcyzy na paliwa

- większych pieniędzy na walkę z bezrobociem

- wyższych świadczeń i pomocy społecznej

Zarząd Regionu pokrywa koszty: wynajmu autokarów, zwraca diety w wysokości 25zł. Komisjom Zakładowym za każdego uczestnika manifestacji na podstawie podpisanej listyobecności przedstawionej przez KZ.

Zapisy na w/w manifestację należy zgłaszać do biur ZR: Konin, Koło, Słupca, Turek do dnia 22 czerwca br. W sprawie wyjazdu na manifestację informacji udziela: Koordynator Ryszard Łukowski tel. 512 405 850 lub 63/ 244 52 20

Program manifestacji zostanie przesłany w najbliższym terminie.

Przypominamy o zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawyo zmianie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu.

Zdzisław Nowakowski

Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie