Kończy się rok 2019

W dniu 09.12.2019r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Spotkanie prowadził przewodniczący RO Andrzej Kałużny, który przekazał zebranym informacje z posiedzenia ZR Konin z dnia 29.11.2019. min. pismo KK ws . obchodów 40-lecia powstania NSZZ ”Solidarność”. Odczytał uczestnikom spotkania treść wystąpienia skierowanego do Posła RP Ryszarda Bartosika ws projektowanych zmian w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich. Omówił sprawy techniczne związane z organizacją corocznego Marszu Pamięci w dniu 13 grudnia w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ponad to omawiano aktualną sytuację w zakładach pracy i związku.

BÓG SIĘ RODZI

Na zbliżające się święta w imieniu Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku członkom związku, ich rodzinom i sympatykom życzę przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zaś Nowy Rok 2020 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń

Przewodniczący RO NSZZ ”Solidarność” w Turku
Andrzej Kałużny