Koniec  wakacji - związkowcy wrócili  do  pracy

W  dniu  31.08..2015 r  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału  i  Przewodniczących  Komisji  Zakładowych.  Głównym  tematem  spotkania   było  omówienie    spraw  organizacyjno-technicznych  związanych  z  organizowaną    przez  KK  Pikietą  przed  Sejmem  RP  w  dniu  04.09.2015 r  w  związku  z  posiedzeniem  Senatu  ws  wyrażenia  zgody  na  zarządzone  przez  Pana  Prezydenta RP  Andrzeja  Dudę   referendum  krajowe na  dzień  25.10.2015r. Zgodnie  z  informacją    przekazaną  przez  ZR  Konin  zgłoszenia  osób  chętnych  przyjmowane  są  do  dnia  03.09.2015   pod  nr  tel.  512 405 852  lub  63/ 244 52 20 Ponad  to  omawiano  aktualną  sytuację  w  zakładach  pracy  i  związku,  a  szczególnie  trudną  sytuację  w  turkowskiej  oświacie,  działalność  związku  w  Kauflandzie   oraz   ciągle  skomplikowaną ,   niejasną  i niepewną  sytuację w  KWB ”Adamów”  i  spółkach  powstałych  na  jej  rzecz.                 

 

Przewodniczący  RO  Andrzej  Kałużny  przekazał   uczestnikom  spotkania   zaproszenie   do   udziału  w   obchodach 76 rocznicy  Wybuchu  II  Wojny  Światowej  w  dniu  1  września   i 76  rocznicy  napaści  ZSRR  na  Polskę  w  dniu 17   września   oraz   na   Ogólnopolską   Pielgrzymkę  Ludzi  Pracy  na  Jasną  Górę  w  dniach  19-20  września.