Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ "S"

16 stycznia 2015 roku, w Katowicach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa oraz likwidacji kopalń na Śląsku. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaprosił na posiedzenie Przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, Przewodniczących Branżowych Sekretariatów NSZZ Solidarność” oraz Przewodniczących Krajowych Sekcji NSZZ „Solidarność". Wobec narastającego konfliktu z rządem jednogłośnie zdecydowano o powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność", który ogłosił pogotowie strajkowe w całym kraju i oflagowanie zakładów pracy. Na nadzwyczajnym posiedzeniu omawiano również trudną sytuację w pozostałych przedsiębiorstwach takich jak np. Poczta Polska, PKP, energetyka. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda poinformował uczestników posiedzenia, że we wtorek 20 stycznia 2015 r. w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami central związkowych w celu powołania Krajowego Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjnego.