Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy opozycji

Blisko trzydziestu twórców i działaczy „Solidarności” odebrało 9 czerwca 2015r. z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego i wojewody wielkopolskiego Piotra Florka Krzyże Wolności i Solidarności za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Gratulując odznaczonym i dziękując za umiejętność podjęcia właściwych decyzji w trudnych czasach totalitarnej dyktatury Prezes IPN podkreślił, że w ramiona Krzyża wpisana jest symbolika wartości związanych z walką o wolną Polskę.

 - Dzisiejsze odznaczenia wyrażają naszą wdzięczność dla osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski. Krzyż Wolności i Solidarności symbolizuje najważniejsze wartości, których obrona kosztowała życie wielu ludzi, wymagała cierpienia i wyrzeczeń. Tych wartości współczesne społeczeństwo nadal potrzebuje - powiedział podczas uroczystości prezes IPN.

Wśród odznaczonych był  Stefan Piotrowski – działacz związkowy od 80r.  13.12.1981r. internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Mielęcinie i Kwidzynie do 30.11.1982r. Po zwolnieniu z internowania mimo szykan i zastraszania czynnie uczestniczył w podziemiu solidarności a po roku 88 aktywnie organizował solidarność w KWB Adamów i innych zakładach na terenie Turku. W latach 1989-92 był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Był także delegatem na KZD, oraz  członkiem Sekcji Krajowej  NSZZ „Solidarność” Węgla Brunatnego.

Od 2004r. przebywa na zasłużonej emeryturze. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu związkowym swym doświadczeniem, radą i pomocą w grupie związkowej emerytów i rencistów w KWB „Adamów” SA.

Stefan Piotrowski na podstawie przeprowadzonej kwerendy, decyzją Oddziału IPN w Poznaniu otrzymał status osoby pokrzywdzonej.

Poświęcił spokój swój i swojej rodziny dla walki o prawa drugiego człowieka do wolności i sprawiedliwości. Wykazał się niezłomnością i dużym uporem i odwagą w walce o wolną Polskę i legalizację „Solidarności”.

Za swą aktywną postawę i działalność wielokrotnie wyróżniany i odznaczany odznakami:

Zasłużony pracownik KWB „Adamów” SA w Turku, Za Zasługi dla Miasta Turku i Powiatu Tureckiego, Zasłużony dla NSZZ "Solidarność", NSZZ "Solidarność" Regionu Konin im. R. Stachowiaka, Prezydenta RP - za działalność na rzecz społeczności  odznaczony - Srebrnym Krzyżem Zasługi i za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce  odznaczony - Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiony w 2010 roku jest polskim odznaczeniem państwowym nadawanym - na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - przez Prezydenta RP działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

W imieniu Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku składam kol. Stefanowi serdeczne gratulacje i życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący
Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku
Andrzej Kałużny