Marsz Pamięci

Zaproszenie  

XXXVIII  rocznicę  wprowadzenia  Stanu  wojennego  w  Polsce  NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Konin – Oddział w Turku i Starosta Turecki zapraszają mieszkańców  Turku  i  okolic,  poczty sztandarowe  zakładów   pracy,  organizacji  samorządowych,   zawodowych,  społecznych,  związkowych,  szkół  i  stowarzyszeń   na

MARSZ PAMIĘCI

Program  Marszu:

 Godz.  16:45  -  13  grudnia  2019 r.  zbiórka  uczestników  marszu w  rynku -  Plac  Wojska  Polskiego.

Przemarsz  ulicami Kolską,  Kolską Szosą,  Armii  Krajowej,  Broniewskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego do Kościoła p/w św.  Barbary.

Godz.  18:00 -  Msza  św. za  Ojczyznę

Prosimy  o  zabranie  ze  sobą  zniczy.

W  zakresie  organizacyjnym  -  informuję, że po  przejściu trasy przemarszu zatrzymujemy przed  pomnikami  świętego  Jana  Pawła  II i błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie  zostaną  złożone  wiązanki  kwiatów i  znicze,  które  niesiemy  w  czasie  marszu  po  czym  wchodzimy  do  kościoła  na  mszę  św.

Jednocześnie  informujemy ,  że  w  godzinach  między  16:30  a  18:00  na  trasie  przemarszu   nastąpią   chwilowe  utrudnienia  w  ruchu.

 

Przewodniczący  RadyOddziału                                                                                                                                                   NSZZ „Solidarność”  w  Turku

Andrzej   Kałużny