Marsz Pamięci odwołany!

Zbliżamy się do 39 rocznicy tragicznych wydarzeń Stanu Wojennego. Pogłębiona refleksja nad bolesnymi doświadczeniami tamtego czasu jest przedmiotem badań historyków, którzy zabiegają o godne upamiętnienie ofiar stanu wojennego. Osoby, które ucierpiały w wyniku represji reżimu komunistycznego w czasie PRL-u, potrzebują naszej modlitwy. Wspominając to wydarzenie, jak zawsze modlić się będziemy za bohaterów tamtych dni, tych zmarłych i tych dzisiaj żyjących. Patrząc na to wydarzenie z perspektywy trzydziestu dziewięciu lat, potrafimy łatwiej rozpoznać prawdziwych bohaterów, synów i córki naszej Ojczyzny. Równocześnie bolejemy nad tym, że zostały przez niektórych przywódców zniekształcone ideały ‘Solidarności’ i że wiele zmian poszło w niewłaściwym kierunku.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczenia wynikające z rozporządzenia RM w zakresie liczby osób w zgromadzeniach Marsz Pamięci się nie odbędzie.

W imieniu Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku zapraszamy 13 grudnia na godz. 18 00 do kościoła p/w św. Barbary na Mszę św. w intencji ofiar wprowadzenia stanu wojennego w naszej ojczyźnie w 1981 roku, a także za wszystkich, którzy w naszej historii doświadczali dla Polski cierpienia w prześladowaniu, podejmowali trud i wysiłek, a nawet poświęcili swoje życie w obronie słusznych praw, aby ich poświęcenie było zawsze doceniane przez obecne i przyszłe pokolenia Polaków.

Dziś, kiedy w dobie pandemii w ramach proaborcyjnych manifestacji niosących zagrożenie dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa, zbezczeszcza się pamięć ofiar grudniowej masakry na Wybrzeżu 1970 roku, nasilają się profanacje najświętszych dla katolików symboli religijnych, znieważa się świętego Jana Pawła II w najnowszej historii Polski i świata, promotora idei wolności ludzi i narodów, niszczone są pomniki, atakowani są ludzie, którzy się temu przeciwstawiają, trzeba nam modlitwy o opamiętanie.

Prawo jednych nie może deptać praw drugich.

Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed 39 lat, Instytut Pamięci Narodowej zachęca jak co roku do postawienia w dniu 13 grudnia o godz.19:30 w oknach naszych domów i instytucjach, światełka wolności.

Światełko wolności można też zapalić wirtualnie na swiatlowolnosci.ipn.gov.pl

Przewodniczący Rady Oddziału
NSZZ „Solidarność” w Turku
Andrzej Kałużny