Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy

23 lutego 2015r. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu , liderzy regionalnych struktur związkowych powołali Wielkopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy , którego celem będzie realizacja 12 postulatów dotyczących najistotniejszych problemów społecznych i pracowniczych w kraju. Zwrócono się do wszystkich organizacji związkowych o wsparcie planowanych działań informacyjnych oraz protestacyjnych. W uzupełnieniu informacji umieszczamy ulotkę informacyjną przygotowaną przez uczestników spotkania w Poznaniu.