Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin

Dnia 13 lutego 2015r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie na wniosek Przewodniczącego Zdzisława Nowakowskiego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin. Powodem było powołanie na szczeblu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno - Strajkowego, oraz ich postulatów. Decyzją Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin ustalono harmonogram spotkań w siedzibach oddziałów w Kole, Turku, oraz Słupcy. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Konin przygotował ulotkę z 12-oma postulatami trzech central związkowych, która będzie rozpowszechniana przez Komisje Zakładowe zrzeszone w ZR NSZZ ”Solidarność” w Koninie. Podczas spotkań przekazano informacje z działań w ramach protestu ogólnopolskiego, oraz zadania związane z przekazywaniem informacji do mediów lokalnych. Wszelkie decyzje uzgadniane będą z regionalnym koordynatorem , Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie Romanem Rutkowskim, odpowiedzialnym za kontrolę i działania w ramach protestu ogólnopolskiego przez ZR Konin.