„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Uroczystości we Włocławku kolejny raz zgromadziły członków NSZZ „Solidarność” pod krzyżem-pomnikiem na Zalewie Włocławskim. Kolejny raz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Koninie wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczył w uroczystościach 30 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Ta uroczystość jak co roku jest niezwykle wymowna, oddając charakter patriotyzmu oraz pamięci o kapelanie NSZZ „Solidarność”. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji i mszy polowej wzięli udział biskupi, działacze Komisji Krajowej z Piotrem Dudą oraz posłowie PiS z Jarosławem Kaczyńskim , dziesiątki pocztów sztandarowych Solidarności, członkowie związku, a także wielu wiernych z Włocławka. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie reprezentowały następujące poczty sztandarowe:

1. Poczet sztandarowy Zarządu Regionu Konin
2. Poczet sztandarowy Huty Aluminium Konin
3. Poczet sztandarowy PAK KWB Konin
4. Poczet sztandarowy PAK KWB Adamów
5. Poczet sztandarowy ZE PAK Konin
6. Poczet sztandarowy ENERGA-OPERATOR Konin
7. Poczet sztandarowy Kopalnia Soli Kłodaw

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie Zdzisław Nowakowski dziękuje za udział i zaangażowanie Komisjom Zakładowym NSZZ „Solidarność”, które uczestniczyły w uroczystościach we Włocławku.