Nie zgadzamy się na propozycję zmian w Statucie NSZZ Solidarność

31 października 2012 w siedzibie NSZZ Solidarność regionu konińskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu. Omawiano stan przygotowań do Walnego Zebrania Delegatów naszego regionu, które odbędzie się w pierwszych dniach grudnia br., sprawy bieżące oraz propozycję zmian w Statucie NSZZ Solidarność. W tej sprawie Zarząd Regionu przyjął jednogłośnie stanowisko.

Stanowisko

w/s proponowanych zmian w Statucie NSZZ Solidarność z dnia 30 października 2012 r

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Koninie wyraża swoje zaniepokojenie propozycjami zmian

w Statucie NSZZ Solidarność, zgłoszonymi przez przewodniczących krajowych sekretariatów branżowych.

Uważamy, że proponowane zmiany takie jak:

  • - ustalenie zasięgu działania regionu, który ma być spójny z administracyjną granicą województwa
  • - obowiązkowej przynależności do struktur branżowych
  • - zmiany struktury związku z terytorialno-branżowej na branżowo-terytorialną, przy jednoczesnym znacznym wzmocnieniu finansowym struktur branżowych
  • - zmiany w Uchwale finansowej,

świadczą o kompletnym braku rozeznania, czego na dzień dzisiejszy oczekują od NSZZ Solidarność członkowie związku.

Pomijając abstrakcyjność proponowanych zmian, pragniemy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach struktury branżowe nie mają partnera do rozmów. W wielu przypadkach mamy do czynienia z polaryzacją reprezentacji pracodawców, choćby w wyniku prywatyzacji, która w sposób ewidentny osłabia lub całkowicie eliminuje pozycję negocjacyjną branż.

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Koninie zobowiązuje delegatów naszego regionu, na Krajowy Zjazd Delegatów, do głosowania przeciwko proponowanym zmianom, które mogą wprowadzić destrukcję w strukturach naszego związku.