NOWOROCZNE SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW

W dniu 12.01.2018r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się noworoczne spotkanie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Na  początku  spotkania  minutą ciszy uczczono pamięć tych,  którzy w 2017r. odeszli na wieczny spoczynek.

Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny w swym wystąpieniu odniósł się do wydarzeń które miały miejsce w roku 2017  i  w związku z kończącą się kadencją 2014 – 2018 omówił w dużym uproszczeniu działalność związkową w zakładach pracy jak również na poziomie Oddziału Turek. Największym problemem, który dotknął Turek to likwidacja Elektrowni i Kopalni Adamów. Przewodniczący RO podziękował przewodniczącym Komisji Zakładowych za merytoryczną pracę i apelował o dalszą współpracę z Radą Oddziału i Zarządem Regionu w rozwiązywaniu występujących problemów. Szczególne podziękowania skierował na ręce kol Stefana Piotrowskiego i Zbyszko Karwackiego, działaczom od roku 80, którzy mimo że są na emeryturach wciąż są aktywni i służą swoim doświadczeniem i wiedzą. Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący RO przekazał zebranym życzenia aby ten Nowy Rok 2018, był rokiem prawdy, sprawiedliwości i stwarzał możliwości do pracy i godnego życia. Zgodnie z hasłem jakie przyjął Związek na rok 2018 – „Solidarność dla Niepodległej” zachęcał do udziału w obchodach 100 – lecia odzyskania niepodległości.

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Zarządu Regionu  Roman Rutkowski i Artur Skieresz .

Roman Rutkowski podkreślił w swym wystąpieniu problem funkcjonowania organizacji związkowych w zakładach pracy na linii pracodawca- związek.