NOWOROCZNE SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW

W dniu 22.01.2016r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się noworoczne spotkanie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Na  początku  spotkania  minutą ciszy uczczono pamięć tych,  którzy w 2015r. odeszli na wieczną służbę u Najwyższego. Szczególnej pamięci polecono zmarłą  13 lutego 2015r. śp. Wiesławę Olszak.

Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny podsumowując rok 2015r. zwrócił uwagę na fakt, że w zakładach pracy w których przychodzi koleżankom i kolegom z NSZZ „Solidarność” pracować  w miarę możliwości  dobrze są uregulowane wszelkiego rodzaju regulaminy i porozumienia. Niestety coraz większym problemem są skutki wynikające ze zmian właścicielskich, reorganizacyjnych i brakiem środków finansowych na działalność. To wszystko zmusza do coraz większych wyrzeczeń a nawet redukcji zatrudnienia. W walce o jak najmniejsze ujemne skutki dla pracowników przychodzi działaczom związkowym  toczyć boje z pracodawcami. W odczuciu przewodniczącego RO podejmowane działania na poziomie zakładów, jak do tej pory przynosiły efekty, które pozwalały na częściowe zmiany w sposobach wynagradzania bez konieczności ograniczania zatrudnienia. Największym problemem, który w zakresie czasowym ale przede wszystkim  ilościowym  dotknie Turek to likwidacja Elektrowni i Kopalni Adamów. Przewodniczący RO podziękował przewodniczącym Komisji Zakładowych za merytoryczną pracę i apelował o dalszą współpracę z Radą Oddziału i Zarządem Regionu w rozwiązywaniu występujących problemów. Szczególne podziękowania skierował na ręce kol Stefana Piotrowskiego i Zbyszko Karwackiego, działaczom od roku 80, którzy mimo że są na emeryturach wciąż są aktywni i służą swoim doświadczeniem i wiedzą. Przypomniał także o miłym akcencie jakim było odznaczenie na wniosek i przez Prezesa IPN 09.06.2015r.w Poznaniu  Krzyżem Wolności i Solidarności  kol. Stefana Piotrowskiego.

Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący RO przekazał zebranym podziękowania  i życzenia od przewodniczącego ZR Konin Zdzisława Nowakowskiego, od siebie zaś życzył, aby ten Nowy Rok, był rokiem prawdy, sprawiedliwości i stwarzał możliwości do pracy i godnego życia.