Okolicznościowe spotkanie związkowców z Tureckiego Oddziału NSZZ „Solidarność”

W  dniu  11.10.2021r.  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału, Przewodniczących  Komisji  Zakładowych  z udziałem Artura Skieresza Przewodniczącego ZR Konin.

Przewodniczący  RO  Kol. Andrzej  Kałużny przekazał informacje z działalności Rady Oddziału w okresie ograniczonej działalności biura Oddziału  ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa Covid 19.

Ponad to omówił przebieg XII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Konin, które odbyło się 27.08.2021r i na którym w związku z rezygnacją  Zdzisława Nowakowskiego, Artur Skieresz został wybrany na Przewodniczącego ZR Konin a także przedstawił informację z zebrania Zarządu Regionu, które miało miejsce w dniu 01.10.2021. W ramach tego zebrania uzupełniono skład ZR m.in. o kol. Krzysztofa Majdę.  

Przewodniczący ZR Konin Artur Skieresz podzielił się informacjami z zakresu działalności ZR Konin i KK NSZZ „Solidarność”.

Obecni  na  spotkaniu  przedstawiciele  organizacji  zakładowych  omówili  aktualną  sytuację  w   zakładach  pracy i  związku. 

Na  zakończenie  spotkania   Przewodniczący   Andrzej  Kałużny  zaprosił   związkowców  do udziału: organizowanych przez Region Toruńsko-Włocławski obchodach 37-mej rocznicy męczeńskiej śmierci bł.ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 18.10.2021r we Włocławku, oraz organizowanej w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, przez Sekretariat Górnictwa Energetyki NSZZ „Solidarność” w dniu 22.10.2021r manifestacji przed siedzibą TSUE w Luksemburgu. Chętnych na wyjazd na manifestację należy zgłaszać do ZR Konin pod.nr. tel 63 244 52 20, lub osobiście w siedzibie ZR Konin ul. Wojska Polskiego 10.

Przypominam, że od dnia 04.05.2020r. biuro Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin Oddział w Turku zostało przeniesione na ul. 3 Maja 8 budynek B pokój 1. Tel. kont. 512405851

Przewodniczący Oddziału ZR w Turku
Andrzej Kałużny