Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie

4 lipca 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”         w Koninie. Na wniosek Prezydium ZR Konin na posiedzenie zaproszono Posła RP Pana Jana Mosińskiego , który między innymi przewodniczy podkomisji sejmowej, wprowadzającej zmiany do ustawy emerytalnej . Poseł omówił projekty ustaw            o związkach zawodowych , oraz projekt zmian do kodeks pracy.                    Informacje z działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała      w dniach 23-24 czerwca 2016r. w Radomiu przekazał Zdzisław Nowakowski . Komisja Krajowa przyjęła stanowiska dotyczące 40 rocznicy Radomskiego Czerwca 76, oraz 60 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 56 . W obradach uczestniczyli zaproszeni goście : Prezes PIS - Jarosław Kaczyński i Główny Inspektor Pracy - Roman Giedrojć (szczegółowa relacja z tego spotkania ukaże się   w tygodniku Solidarność) . Przewodniczący ZR Konin przekazał informacje                z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się                  30 czerwca 2016r. w Poznaniu. W debacie poruszono sprawy pracownicze ZE PAK , Kopalni Konin i Kopalni Adamów . W spotkaniu tym uczestniczył  Przewodniczący Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”  ZE PAK - Krzysztof Majda,            KWB Konin i Adamów - Grzegorz Matuszak . Na posiedzeniu ZR Konin omawiano trwającą akcję zbierania podpisów obywateli , którzy udzielą poparcia projektowi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Informację opracował  Roman Rutkowski.