Pamięci tych, którzy zakładali w Konińskiem NSZZ Solidarność

W pięknej, zimowej scenerii, 8 grudnia 2012 r. uroczyście odsłonięto pomnik pamięci tych, którzy w 1980 r. zakładali w Konińskiem NSZZ Solidarność.

            Ogromny kamień z wyrytym logo Solidarności oraz pamiątkową tablicą, stanął na skwerze w pobliżu ronda NSZZ Solidarność w centrum Konina.

…”Pomnik poświecony tym wszystkim, którzy w okresie totalitarnej władzy, szli wyprostowani ku wolnej Polsce. Szli wyprostowani, chociaż ówczesna władza za wszelką cenę chciała łamać im karki.” – tak w swoim wystąpieniu mówił przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Nowakowski. Podkreślił również, że…” poświęcamy ten pomnik także tym, którzy prowadzili swoją wojnę polsko-jaruzelską w innych organizacjach niezależnych po to, aby w 1989 r. ponownie odtworzyć to, czego zbrodniczy system nie mógł zniszczyć – Solidarność. Tę samą, nie żadną drugą, czy inną Solidarność. Tę samą, którą tworzyliśmy w pamiętnym sierpniu, a w Konińskiem w październiku 1980 r.”

Przewodniczący Zdzisław Nowakowski zaapelował do polityków i innych znanych osób, aby przestali wmawiać opinii publicznej, że obecna Solidarność nie ma nic wspólnego z tą, którą wspólnie tworzyliśmy w 1980 r.

             Obecni na uroczystości goście, w swoich wystąpieniach również podkreślali, że pomnik jest szczególnie ważny dla młodego pokolenia, które nie będzie w stanie docenić daru wolności nie wiedząc, jaką cenę przyszło nam za nią zapłacić.

W uroczystości wzięli udział: parlamentarzyści RP regionu konińskiego, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, przedstawiciele samorządu wielkopolskiego. Radnych Sejmiku Wielkopolskiego reprezentował przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Wlkp. Południowa – Jan Mosiński.  Byli również prezydent miasta Konina – Józef Nowicki oraz jego zastępca Marek Waszkowiak. Radę Miasta reprezentował przewodniczący Wiesław Steinke.  ZR Wielkopolska reprezentował przewodniczący Jarosław Lange, a KK NSZZ Solidarność – sekretarz Ewa Zydorek. Aktu poświęcenia pomnika dokonał ksiądz prałat – wikariusz biskupi Wojciech Kochański w asyście ks. prałata Henryka Włoczewskiego oraz przyjaciela konińskiej Solidarności ks. proboszcza Grzegorza Molewskiego.

            Na zakończenie  przewodniczący Zdzisław Nowakowski serdecznie podziękował włodarzom miasta Konina – prezydentowi Józefowi Nowickiemu i jego zastępcy Markowi Waszkowiakowi za wsparcie i pomoc w realizacji tej inicjatywy.

Szczególne podziękowania należą się Pocztom Sztandarowym i Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie pod batutą Roberta Żurańskiego, którzy mimo 8-stopniowego mrozu uświetnili tę uroczystość swoją obecnością.

             Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do Restauracji „Pod Platanem”, gdzie  odbyła się promocja książki   NSZZ „Solidarność” Region Konin, wybór dokumentów tom I (1980-1981) wydanej przez Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Było to spotkanie z autorami: Konradem Białeckim i Waldemarem Handke.

            O godzinie 14.00 rozpoczęła się II sprawozdawcza  sesja X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność  Regionu Konińskiego. W porządku obrad znalazły się sprawozdania: Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej za okres 2010 – 2012. Wszystkie zostały przyjęte przez delegatów bez zastrzeżeń. Nie zabrakło dyskusji na temat obecnej sytuacji, a także przyszłości związku. Zakończeniem tego długiego dnia była uroczysta kolacja wigilijna.