Pamiętamy!

W  dniu  05.12.2016 r  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału  i  Przewodniczących  Komisji  Zakładowych.                                                                                                                   

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 12.11.2016r. śp. Ryszarda Łukowskiego. Pracownika biura Zarządu Regionu Konin, Delegata na WZD Regionu.

Andrzej  Filipiak  członek  Zarządu  Regionu  Konin  przedstawił  informacje  z  posiedzenia  ZR, KZD  i sprawy organizacyjne związane z WZD Regionu Konin.

W  dalszej  części  spotkania  Przewodniczący  KZ   omówili  aktualną  sytuację  w  zakładach  pracy i  związku . Omawiano także sprawy organizacyjne związane z   corocznym  Marszem  Pamięci  w XXXV rocznicę  wprowadzenia  stanu  wojennego  w  Polsce.

Uczestnicy  spotkania  zostali  poinformowani  o: apelu Zarządu Regionu Konin skierowanym do Pani Premier RP ws. sytuacji w  sektorze paliwowo-energetycznym w związku z brakiem decyzji umożliwiających rozpoczęcie budowy nowych odkrywek węgla brunatnego Ościsłowo i Dęby Szlacheckie oraz o sytuacji w  oświacie w Turku.

Zebranie zakończono życzeniami Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 2017 roku.