Pielgrzymka do Lichenia

Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu odbyła się po raz XVI w dniach 25-26 kwietnia 2015r. Pielgrzymujący przyjechali pomodlić się m.in. o wsparcie w nawracaniu i ewangelizacji . Uroczystości rozpoczęto w sobotę 25 kwietnia Drogą Krzyżową, poprowadzoną w świetle pochodni przez ks. Proboszcza Grzegorza Molewskiego z parafii św. Jadwigi w Nieszawie. Główne uroczystości rozpoczęły się 26 kwietnia 2015r. o godzinie 12.00 Mszą św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w bazylice mniejszej . W asyście ponad 100 pocztów sztandarowych, zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdana Bisia, Przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie Zdzisława Nowakowskiego, ks. Prałat Józef Wysocki wprowadził na uroczystą Sumę relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”. W koncelebrze modlił się także ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium oraz ks. Stanisław Waszczyński, były proboszcz konińskiej parafii. W homilii ks. Prałat J. Wysocki zaznaczył, że raz dana wolność, nie jest dana na zawsze. W szczególny sposób NSZZ Solidarność ma stać na straży wartości. Po homilii nastąpił moment poświęcenia sztandaru skierniewickiego oddziału NSZZ „Solidarność (Region Mazowsze). Uroczystą Mszę św. zakończono wręczeniem medalu „Zasłużony dla Solidarności” ks. Stanisławowi Waszczyńskiemu, który na wniosek ZR NSZZ „Solidarność” Toruńsko-Włocławskiego oraz ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie przyznał Krajowy Zjazd Delegatów, jako symbol wdzięczności za wszelką pomoc i dobro okazane NSZZ „Solidarność” w czasie stanu wojennego i w okresie prześladowań podziemnej solidarności. Po zakończeniu Mszy św. poczty sztandarowe wraz z delegacjami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ZR NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz pielgrzymami udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” by złożyć wiązanki kwiatów. Odśpiewano hymn państwowy. XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie pod dyrekcja Roberta Żurawińskiego. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Maryja wspiera w nawracaniu i ewangelizacji” .