Pikieta przeciwko unijnym urzędnikom

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje 16 września 2017 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Jasnej 14-16 pikietę protestacyjną przed budynkiem biura Komisji Europejskiej. Protest dotyczy sprzeciwu Komisji Europejskiej w sprawie przywrócenia zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w Polsce.


Chętni do uczestnictwa w pikiecie członkowie „Solidarności”  powinni zgłosić się do własnych komisji zakładowych, które przygotowują wyjazd. 

Koordynatorami wyjazdu na pikietę są Przewodniczący oddziałów w Kole ( tel. 63/2722393) , Turku (tel. 63/278 57 15) i Słupcy (tel. 512 405 853) oraz zastępca Przewodniczącego ZR Konin - Remigiusz Ładowski (tel. 512 405 872)

files/images/news/20170907/MR-MRS.jpg