Po wakacyjne zebranie związkowców z Turku

W dniu 24.09.2018r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się  po wakacyjne zebranie  członków Rady Oddziału, Przewodniczących Komisji Zakładowych  oraz  członków ZR  Konin.

Zebraniu przewodniczył z-ca przewodniczącego RO  Andrzej Filipiak.

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia przez Hannę Kaprzyk i Adama Białasa informacji z WZDR Konin, które odbyło się 30.06.18 i z I posiedzenia nowo wybranego ZR z dnia 13 lipca. Zebrani zostali zapoznani także z propozycjami zmian do Statutu NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania zostały przedstawione decyzje m.in.: Parlamentu UE - nt: świadczenia usług na terenie UE, Rządu RP - ws. pracowniczych planów kapitałowych, solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych i płacy minimalnej na 2019r.

Przedstawione zostały także informacje z posiedzenia Komisji Krajowej z udziałem Premiera RP i protestu oświatowej „Solidarności”. Odczytano stanowisko Sekcji Krajowej Służby Zdrowia ws. nierównego traktowania pracowników w ochronie zdrowia i decyzję Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki ws. planowanej na dzień 05.10.18 pikiecie przed siedzibą PGE w Warszawie.