Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W kaliskim ratuszu 21-22 kwietnia 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Prezydent miasta Kalisza Pan Grzegorz Sapiński  przywitał członków KK, podkreślając ważną rolę NSZZ „Solidarność” w tworzeniu wolnego państwa polskiego. Organizatorem posiedzenia  w Kaliszu był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, której przewodniczy Jan Mosiński.  W prezydium KK, na posiedzeniu w Kaliszu zasiedli: Przewodniczący  Piotr Duda, Tadeusz Majchrowicz, Ewa Zydorek, Bogdan Biś oraz Henryk Nakonieczny.            

W porządku obrad znalazły się informacje:

- z przygotowań do I Kongresu Kobiet NSZZ „Solidarność”, który zaplanowano                           

   w Szczecinie, w dniach 7-8 maja 2015r.

- o parafowaniu ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego

- o wstępnym projekcie organizacji obchodów XXXV rocznicy powstania NSZZ  

   Solidarność

- stanowisko ws. pominięcia przedstawicieli strony społecznej w Radzie NFZ

- stanowisko KK ws. wyborów prezydenckich

Posiedzenie zakończyły informacje z prac regionów i sekretariatów branżowych.