Posiedzenie Rady Oddziału

Posiedzenie Rady Oddziału NSZZ Solidarność, w którym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Nowakowski, odbyło się w dniu 21.02.2012 w siedzibie Oddziału. Zebrani omówili sprawy bieżące Organizacji Związkowych NSZZ Solidarność – Oddziału Koło. Podsumowano akcję zbierania podpisów pod wnioskiem ws. referendum dot. podwyższenia wieku emerytalnego. Przewodniczący ZR Z. Nowakowski przekazał informację finansową ZR za rok 2011 i zapoznał zebranych z planami budżetowymi na r1ok 2012.