Posiedzenie Zarządu Regionu

17 kwietnia 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący ZR Zdzisław Nowakowski przekazał informacje z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała w Gdańsku, 16 kwietnia 2015r. Ważnym punktem tego posiedzenia  było spotkanie z kandydatem na Prezydenta RP Panem Andrzejem Dudą. Po prezentacji, członkowie KK mieli możliwość zadawania pytań i odbyła się dyskusja . Przekazano informację o parafowaniu przez związek pracodawców, związki zawodowe oraz przedstawicieli Rządu RP projektu ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego. Ustalono, że dokument jaki został parafowany w niezmienionej formie zostanie przyjęty i wdrożony w życie przez Sejm RP. Przewodniczący ZR Konin przekazał zgromadzonym informację, że obchody ogólnopolskich uroczystości  XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” odbędą się w Gdańsku , a nie jak wcześniej planowano w Warszawie .  Propozycja KK NSZZ „Solidarność” jaka wpłynęła do władz miasta Warszawy nie uzyskała zgody. Na posiedzeniu ZR NSZZ „Solidarność”  w Koninie omówiono sprawy organizacyjne XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski , która odbędzie się 25-26 kwietnia 2015r. w Licheniu. Okolicznościowy plakat z okazji pielgrzymki i jej program został przygotowany przez Komisję Krajową.

Zapraszamy jak co roku do pielgrzymowania z NSZZ „Solidarność”.