Protest

Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarności”: Konin, Wielkopolska, Wielkopolska Południowa przeprowadził w dniu 24.06.2013r. protest.

Protest „kroczący” rozpoczął się manifestacją przed delegaturą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Następnie związkowcy Solidarności przyjechali do Konina przed Urząd Miasta i zakończyli przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

     Manifestanci protestowali przeciwko antypracowniczej i antyspołecznej polityce rządu Donalda Tuska (koalicja PO z PSL), a w szczególności przeciwko planom dalszej liberalizacji Kodeksu Pracy prowadzącej do uelastycznienia czasu pracy oraz przeciwko lawinowo rosnącej liczbie umów śmieciowych.

     Ponadto w Koninie domagano się od włodarzy miasta podjęcia działań, mających na celu zweryfikowanie przekształceń w sektorze paliwowo – energetycznym, które mogą skutkować likwidacją miejsc pracy oraz obiektów energetycznych stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania miasta i bezpieczeństwa obywateli. Uczestnicy demonstracji domagali się również przywrócenia do pracy zwolnionego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sanepidzie Konin –  Kol. Janusza Chojnackiego oraz działaczy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Koninie.

Prezydent miasta Konina – Józef Nowicki, który wraz ze swoim zastępcą Markiem Waszkowiakiem wyszedł do protestujących, tłumaczył, że rozmowy z dyrektorem Sanepidu nie przyniosły rezultatu i „jeżeli zawiódł dialog, będą decyzje”. Związkowcy po krótkiej rozmowie w magistracie wrócili na Plac Wolności,  poinformowali, że wkrótce dojdzie do spotkania na temat przywrócenia Janusza Chojnackiego do pracy.

W manifestacji wzięło udział kilkuset członków NSZZ „Solidarność” z całej Wielkopolski, w tym z Regionu Konin m. in. członkowie: Huty Aluminium Konin, Pak Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów oraz Elektrowni, Oświaty, Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze, Sanepidu, Straży Pożarnej i Fugo Konin.