Przedświąteczne spotkanie związkowców

W  dniu  10.04.2017 r  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału  i  Przewodniczących  Komisji  Zakładowych.  Przed  rozpoczęciem  obrad  uczestnicy  minutą  ciszy  uczcili pamięć   ofiar    pomordowanych   w   Katyniu   oraz  poległych  w  katastrofie  Smoleńskiej.

Przewodniczący  RO  Kol. Andrzej  Kałużny przekazał  zebranym  informację  z  posiedzenia  ZR  Konin,  stanowiska  i  uchwały   KK  min.   ws   nieratyfikowania  umowy CETA /  UE -  Kanada/,  powołania  zespołu  mediacyjnego  przy  KK,  kalendarza  wyborczego  na   kadencję 2018-2022, bezpieczeństwa  socjalnego  emerytów  i  rencistów  oraz   uchwał  dot.  spraw  organizacyjnych  związku.  Omawiano  także  aktualną  sytuację  na  rynku  pracy  Powiatu Tureckiego, gdzie      wg  informacji  PUP   stopa  bezrobocia  na  30.03.17 r  wynosiła 5,7 %  oraz   w  Starostwie, SP  ZOZ  i  ZE PAK.   W  imieniu  Zarządu  Regionu  Konin  i  KK   Przewodniczący  RO  zaprosił  związkowców  do  udziału  w  corocznej  Pielgrzymce  Ludzi  Pracy  do  Lichenia    w  dniach 22-23.04. 2017 r,  a  także  na  Pielgrzymkę   Robotników    w  dniu  01.05.17  do  Kalisza.

W  imieniu  RO  w  Turku   związkowcom , ich  rodzinom  i  sympatykom  na Święta  WIELKIEJ  NOCY -  Niech  blask  Zmartwychwstania  pomaga  w  odnajdywaniu  właściwych  dróg, a  Zmartwychwstały  Pan  napełnia  serca wiarą,  nadzieją  i  miłością -  życzy  Andrzej  Kałużny
ALLELUJA   JEZUS  ŻYJE