Przedwakacyjne spotkanie związkowców

W dniu 17.06.2019r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się przedwakacyjne zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji  Zakładowych

Zebranie prowadził  przewodniczący RO Andrzej Kałużny, który przekazał zebranym  informacje  z  posiedzenia  ZR  Konin z dnia 23.04.2019.

W sprawach bieżących przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia do Urzędu Skarbowego do dnia 30 czerwca br. sprawozdania finansowego– wyłącznie drogą elektroniczną. Zebrani zostali poinformowani o sposobach wykonania tej czynności a także otrzymali szczegółową instrukcję postępowania, tak aby prawidłowo wysłać korespondencję do US.

Ponad to zebrani zostali poinformowani, że zwycięzcą V zawodów strzeleckich o Puchar przechodni  Przewodniczącego  RO  w  Turku, które odbyły się na strzelnicy LOK-u Turek w dniu 25.05.2019r. została drużyna Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Turek w składzie: Adam Karolak, Tomasz Pawlicki i Krzysztof Szczap. Startowało 8  3-osobowych drużyn. Drugie miejsce zajęła drużyna PAK KWB Adamów S.A a trzecie drużyna PRI. Najlepszymi strzelcami zawodów byli: Paweł Świtalski - Sintur, Adam Białas i Zbigniew Ryczyński – Oświata oraz Tomasz Pawlicki – Nadleśnictwo.

W kolejnym punkcie zebrania, przewodniczący organizacji zakładowych poinformowali Radę Oddziału o sytuacji w zakładach pracy i w organizacjach związkowych.

Na zakończenie przewodniczący Rady Oddziału podziękował za dotychczasową współpracę Przewodniczącym organizacji zakładowych z Radą Oddziału i złożył wakacyjno-urlopowe życzenia.

W imieniu Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku członkom związku życzymy wspaniałych urlopów i słonecznego lata. Kochani dobrego wypoczynku, miłych wrażeń, niezapomnianych chwil z najbliższymi i znajomymi przy grillu, oraz poznania ciekawych miejsc i ludzi. Dobrego zdrowia.

Do zobaczenia po  wakacjach.