Przedwakacyjne spotkanie związkowców

W dniu 19.06.2017 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Przewodniczący RO Kol. Andrzej Kałużny przekazał zebranym min. informację w sprawie zmiany wysokości stawek odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy, ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, kampanii emerytalnej w związku z obniżeniem wieku emerytalnego oraz informacje GIODO o bezprawnym kserowaniu dowodów osobistych przez niektóre instytucje. Omówił tematy którymi zajmował się Zarząd Regionu Konin na posiedzeniu w dniu 06.06.2017r. min. sytuacją związku w regionie i możliwością zorganizowania konferencji poświęconej sprawom emerytalnym.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji zakładowych omówili aktualną sytuację w swoich zakałach pracy i związku. Najtrudniejsza i niejasna sytuacja jest obecnie w kopalni i elektrowni „Adamów”, a także w SP ZOZ w Turku.

- NA HORYZONCIE LATO -
wszystkim związkowcom życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku - do zobaczenia we wrześniu.