Rocznica sukcesu Solidarności

W Bielsku-Białej uczczono dziś 30. rocznicę zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu. 
 
 Podczas uroczystości w Bielskim Centrum Kultury wręczono tytuły „Zasłużony dla  podbeskidzkiej Solidarności”. Statuetkę "Związkowca Roku" otrzymał Mirosław Kitowski, zwolniony z pracy szef Solidarności w cieszyńskiej spółce Polifarb. Wykład wygłosił Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej, a  podczas koncertu wystąpił Jan Pietrzak. 

W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Jak powiedział, ta rocznica to również okazja do refleksji nad obecną kondycją Solidarności. - Żyjemy dziś w wolnym kraju, ale nie wolnym od patologii: niewypłacania wynagrodzeń, szykanowania związkowców. Polska jest dziś podzielona. Dlatego Solidarność musi pamiętać o słowach Jana Pawła II, że władza przechodzi z rąk do rąk, ale my związkowcy musimy być z ludźmi. Nie wolno nam zapomnieć o tych, o których dziś nie pamięta państwo – ubogich, bezrobotnych – podkreślił szef „Solidarności”. 

 W niedzielę w południe w Bielsku – Białej odbędzie się msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko – żywieckiej bp Tadeusza Rakoczego. W poniedziałek w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w odbędzie się finał Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, zorganizowanego dla młodzieży z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności. 
 
Strajk generalny na Podbeskidziu był największym w Polsce zakończonym sukcesem politycznym protestem Solidarności. W listopadzie 1980 r. przedstawiciele zakładowych komitetów założycielskich „S” z Regionu Podbeskidzie oskarżyli osoby zajmujące kluczowe stanowiska w administracji wojewódzkiej i miejskiej, działaczy partyjnych oraz komendantów MO o wykorzystywanie stanowisk do czerpania korzyści materialnych. Specjalna komisja potwierdziła większość zarzutów, władze państwowe nie wyciągnęły jednak wobec winnych konsekwencji. 26 I 1981 w zakładach woj. bielskiego odbył się 1-godz. strajk ostrzegawczy, dzień później w regionie rozpoczął się bezterminowy strajk generalny. Uczestniczyło w nim ponad 200 tys. Osób z kilkuset zakładów Bielska-Białej i woj. bielskiego. Przewodniczącym MKS był Patrycjusz Kosmowski. Do Bielska-Białej przyjechał Lech Wałęsa i inni liderzy „S”. Do rozwiązania konfliktu włączył się Kościół, prymas Stefan Wyszyński skierował do Bielska-Białej sekretarza Episkopatu Polski bp. Bronisława Dąbrowskiego i biskupów katowickich Janusza Zimniaka i Czesława Domina. Przyjęli oni na siebie rolę gwarantów porozumienia podpisanego rano 6 II 1981. Po 10 dobach strajk został zakończony. Ze stanowisk ustąpili sekretarze PZPR, wojewoda i jego z-cy, prezydent miasta i jego zastępca oraz komendant MO.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl