ROK 2017 rozpoczęty

Po okolicznościowym spotkaniu noworocznym w m-cu styczniu w dniu 06.03.2017 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się pierwsze w tym roku robocze zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RO przedstawił uczestnikom spotkania Przewodniczącego KZ NSZZ ”Solidarność” przy KP PSP w Turku Kol. Jacka Erkierta - WITAMY KOLEGĘ , ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY

Przewodniczący RO Kol. Andrzej Kałużny przekazał zebranym informację z posiedzenia ZR Konin, stanowisko KK ws sytuacji w kraju, wprowadzonych zmian od 01.01.17 w KP, obowiązującej 13 zł/ godz stawce wynagrodzenia przy umowach - zlecenie i prowadzonej akcji naszego związku wspólnie z PIP mającej na celu eliminowanie pojawiającego się łamania prawa w tym zakresie, podwyższeniu odpisu na zfsś i zmian w obowiązku jego tworzenia a także informację prawną dot. współzależności świadczeń socjalnych a świadczenia wychowawczego 500+, oraz negatywną opinię RDS do rządowego projektu zmian w ochronie zdrowia.

Ponadto omawiano aktualną sytuację w SP ZOZ w Turku w związku z okresowym zamknięciem oddziału chirurgii / 01.03- 15.03.17/ , miejskiej i powiatowej oświacie w związku z wprowadzaną reformą , a przedstawiciele KZ informowali o sytuacji w związku i zakładach pracy.