ROK 2020 ROZPOCZĘTY

W dniu 10.02.2020r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Przewodniczący RO Andrzej Kałużny powitał zebranych na pierwszym w tym roku spotkaniu RO i Przewodniczących KZ .Omówił spotkanie Komisji Krajowej z Prezydentem RP w dniu 29.01.20 r z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszu 40-lecia powstania NSZZ ”Solidarność” oraz posiedzenie ZR Konin z dnia 28.01.20r , na którym omawiano min. sprzedaż siedziby związku w Turku i stosowanie przepisów RODO w działalności związkowej. Przedstawił także sytuację dotyczącą poszukiwania lokalu na nową siedzibę Rady Oddziału w Turku. Przekazał zebranym informację dotyczącą kursu języka angielskiego dla związkowców. Na spotkaniu omawiano również trudną sytuację organizacji związkowej w Mleczarni „Turek”, a w związku z tym jej członkowie spotkają się na zebraniu sprawozdawczym w dniu 15.02.20r w siedzibie RO w Turku.

 

Andrzej Kałużny