Rok 2023 rozpoczęty!

W dniu 09.01.2023 r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny złożył  licznie przybyłym życzenia noworoczne.

W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący omówił w oparciu o uchwały Komisji Krajowej i Zarządu Regionu procedurę wyborczą w wyborach związkowych na kadencję 2023-2028.

Za wyjątkiem Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, gdzie wybory się odbyły w dniu 09.12.2022 r., zobowiązał obecnych przewodniczących komisji zakładowych do określenia terminu zebrań wyborczych.

Następnie zebrani zostali poinformowani o zaległościach w opłacaniu składki związkowej oraz za wyjątkiem przewodniczących organizacji związkowych Oświaty i Oddziałowej przy KPPSP  dokonali aktualizacji ankiet informacyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Przewodniczący omówił zasady współpracy z Kancelarią prawną CDO24. Zebrani otrzymali ulotki informacyjne. W 2022r. umowę o współpracy z kancelarią CDO24 podpisała Organizacja Związkowa przy Mleczarni Turek. Na zebraniu wstępną deklarację współpracy z w/w kancelarią złożył Przewodniczący Organizacji Związkowej przy Sintur Turek Zbigniew Sobiś.

Zebranym została przekazana prośba Ewy Kędzior Koordynatora ds. obrony praw związkowych przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o przesyłanie poprzez wypełnienie ankiety informacji o przypadkach łamania prawa związkowego.

Na koniec spotkania zebrani uzgodnili na dzień 27.01.2023 r. termin uroczystego spotkania noworocznego. Tegoroczne spotkanie będzie szczególnym ze względu na koniec kadencji związkowej 2018-2023. Będzie okazja by tym, którzy kończą aktywną działalność podziękować a innych zachęcić do kontynowania służby na rzecz drugiego człowieka.