Rynek paliwowo-energetycznym w regionie turkowskim

2 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, odbyło się spotkanie poświęcone analizie obecnej sytuacji na rynku paliwowo-energetycznym w regionie turkowskim. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie Zdzisław Nowakowski, Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący KSEiE NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PAK KWB Adamów Andrzej Filipiak, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Elektrowni PAK Krzysztof Majda oraz zastępca Przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” w Koninie Roman Rutkowski. Rozmowy dotyczyły utworzenia planu pomocy pracownikom w procesach restrukturyzacyjnych, likwidujących Elektrociepłownie PAK w Adamowie oraz PAK KWB Adamów. Kolejnym etapem rozmów w ZR NSZZ Solidarność” w Koninie jest wcześniej ustalone spotkanie z Zarządem PAK, o które wnioskował SGiE NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w siedzibie Zarządu w Elektrowni Pątnów uczestniczyli Pani Prezes Zarządu Katarzyna Muszkat, oraz Wiceprezes Pan Sławomir Sykucki. Strony przedstawiły problemy jakie w chwili obecnej występują w regionie turkowskim i do czego doprowadzi dalsza polityka dekarbonizacji na rynku paliwowo-energetycznym w Polsce. Ustalono, że należy podjąć wspólnie działania skutecznej polityki na rzecz obrony regionu, uruchamiając wszelkie dostępne mechanizmy spowalniające gwałtowny proces likwidacyjny, dotyczy to m.in. Elektrowni i Kopalni Adamów.