Społeczeństwo mówi NIE Komisji Europejskiej

W dniu 20.01.2015 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” odbyło się nadzwyczajne zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych ws ogólnopolskiego pogotowia strajkowego ogłoszonego przez Krajowy Sztab Protestacyjny oraz decyzji Komisji Europejskiej dot. funkcjonowania El „Adamów” w Turku. Decyzją z dnia 14.11.2014 r Komisarz Unii Europejskiej ds. ochrony środowiska nie wyraził zgody na przedłużenie funkcjonowania Elektrowni „Adamów „ do końca 2019 r. Decyzja ta ma swoje negatywne skutki również dla funkcjonowania KWB ”Adamów” SA. Z tą decyzją nie zgadzają się związki zawodowe ZE PAK SA , które w dniu 15.01.2015 r powołały Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny w celu wyrażenia sprzeciwu przez mieszkańców subregionu konińskiego.

Swój sprzeciw może wyrazić każdy dorosły mieszkaniec naszego miasta i gminy poprzez złożenie podpisu na listach sprzeciwu, które znajdują się min. w biurze NSZZ ”Solidarność” w Turku przy ul. 3-go Maja 2, w Komisjach Zakładowych NSZZ ”Solidarność” w zakładach pracy, w Urzędzie Miejskim i biurach przepustek EL ”Adamów”. MUSZĄ USŁYSZEĆ NASZ GŁOS W BRUKSELI, DLATEGO PRZYJDŹ,

PODPISZ - POWIEDZ N I E KOMISJI EUROPEJSKIE

APEL MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO

Apelujemy do społeczeństwa i osób, którym zależy na rozwoju i równowadze rynku pracy o poparcie naszego sprzeciwu poprzez wpisanie się na ogólnie dostępne listy. Wyrażamy SPRZECIW wobec decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14.11.2014 r skutkującej wcześniejszym o blisko 2 lata zamknięciem Elektrowni Adamów i Kopalni Adamów. Ta nieuzasadniona decyzja spowoduje utratę wielu miejsc pracy u największego pracodawcy w regionie i wzrost bezrobocia. Mówimy NIE decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zamknięcia Elektrowni i Kopalni Adamów.