Spotkanie Przewodniczących ZR NSZZ „Solidarność”

Dnia 11 lutego 2015r. w Kaliszu odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność” funkcjonujących na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem spotkania był Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa Jan Mosiński. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący ZR Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange, oraz Przewodniczący ZR Konin NSZZ „Solidarność” Zdzisław Nowakowski i Roman Rutkowski. Głównymi tematami były postulaty trzech central związkowych i sposoby ich kolportowania do komisji zakładowych. Omówiono również jakie formy protestu mogą odbyć się na terenie Wielkopolski w ramach protestu ogólnopolskiego. Na spotkaniu ustalono, że zgodnie z decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w trybie pilnym zostaną zorganizowane nadzwyczajne posiedzenia Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, na których omówione będą kwestie postulatów oraz przyszłych działań związków zawodowych w ramach protestu ogólnopolskiego.