Spotkanie ze Starostą oraz Burmistrzem

Na wniosek Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność’, oraz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie , odbyło się robocze posiedzenie, dotyczące ochrony miejsc pracy w procesach likwidacji Elektrowni Adamów oraz PAK KWB Adamów . Gospodarzami spotkania byli : Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Burmistrz Miasta w Turku Romuald Antosik . Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowali : Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność”  Kazimierz Grajcarek,     z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie          Roman Rutkowski , Przewodniczący KSEiE NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PAK KWB Konin Grzegorz Matuszak, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”  PAK KWB Adamów  Andrzej Filipiak, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Elektrowni  PAK  Krzysztof Majda .  Rozmowy dotyczyły utworzenia planu pomocy dla pracowników likwidowanych zakładów pracy. Tak gwałtowne procesy powinny być objęte programami osłonowymi podkreślał Przewodniczący Kazimierz Grajcarek . W stworzeniu  programu powinny uczestniczyć władze powiatu Turkowskiego , Burmistrz Miasta w Turku oraz strona właścicielska, biorąc na swoje barki odpowiedzialność za tak dotkliwe działania        w regionie Turkowskim . Przewodniczący Kazimierz Grajcarek poinformował              o działaniach podjętych przez NSZZ „Solidarność” , w tym m. in. zaangażowanie parlamentarzystów europejskich w przedmiotowej sprawie .

     Starosta turecki podkreślił ważność przemysłu paliwowo-energetycznego              w regionie, a w szczególności konsekwencje jakie mogą spowodować decyzje           o likwidacji tak dużych zakładów pracy zatrudniających kilka tysięcy mieszkańców . Nie likwidacja , a spokojne przekształcanie , może dać szansę przekwalifikowania wielu pracowników. Ważnym elementem w tym procesie jest właściwe rozpoznanie rynku pracy, który wskaże kierunek szkoleń dla potrzeb rynku pracy.

     Strony spotkania wspólnie zadeklarowały potrzebę dalszych działań , oraz poszukiwania rozwiązań ograniczających skutki bezrobocia w regionie.