SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW PRZED WAKACJAMI

W dniu 29.06.2015 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Przewodniczący RO Andrzej Kałużny poinformował zebranych, że w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego KZ w PKS Turek decyzją członków związku w dniu 19.06.2015r. Nowym Przewodniczącym KZ został wybrany kol. Eugeniusz Kulig, którego przywitał i życzył wytrwałości w działalności dla dobra pracowników w trudnej obecnie dla PKSu sytuacji, deklarując jednocześnie pomoc ze strony RO.

Przekazał również informację, że w dniu 31.05.15r delegacja związkowców z Turku w 5-tą rocznicę śmierci śp. Jerzego Żurawickiego odwiedziła miejsce spoczynku w Bukówku i uczestniczyła we Mszy św. w jego intencji. Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

Ponad to Przewodniczący RO przekazał informacje z posiedzenia ZR Konin, które odbyło się w dniu 23.06.15 i ostatniej KK. Omawiano również organizację obchodów XXXV-lecia powstania NSZZ ”S” w zakresie krajowym i regionalnym.

Uczestnikom spotkania przekazano informację o planowanych w okresie od września do grudnia br. cyklu szkoleń dla członków związku, a Przewodniczącym KZ przypomniano o obowiązku złożenia ankiet informacyjnych na dzień 30.06 br.

Miłym akcentem zebrania była informacja o odznaczeniu przez Prezesa IPN w dniu 09.06.2015 r w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ponad 30 działaczy związkowych z Wielkopolski, a w tym naszego Kolegi Stefana Piotrowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności.

W uroczystości wręczenia towarzyszył Kol. Piotrowskiemu Przewodniczący RO NSZZ ”S” w Turku Andrzej Kałużny.

Kolego Stefanie - GRATULUJEMY