Spotkanie

Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Rady  Oddziału  w  Turku  Kol.  Andrzeja  Kałużnego  w  spotkaniu  związkowców  uczestniczył   Przewodniczący ZR  Konin  Zdzisław  Nowakowski  oraz  jego  z-ca  Remigiusz  Ładowski.

Na  wstępie Przewodniczący  RO  omówił  wyniki  IV-tych   już   Zawodów  Strzeleckich  o  Puchar  Przechodni  Przewodniczącego  RO  Turek , organizowanych  dla  organizacji   związkowych  z  oddziału  Turek.  W  zawodach  uczestniczyło  7  drużyn,  a  TRIUMFATORAMI   tegorocznych  zawodów  zostali  związkowcy   z  OP  KWB ”Adamów”S.A Turek -  GRATULUJEMY.

W  związku  z  wprowadzonymi  przepisami  tzw.  RODO, Andrzej  Kałużny zapoznał  uczestników  z  opinią  prawną  KK  dot. potrącania  składek  członkowskich   przez  pracodawców,  negatywnym  stanowiskiem  KK  ws  zmian  w  KP  z  tym  związanych   oraz  propozycjami   najniższego  wynagrodzenia  i  stawki  godzinowej  na  rok  2019  złożonymi  przez  Rząd  i  stronę  społeczną.   Ponad  to  przedstawił  propozycje  uchwał  przyjętych  przez  ZR  Konin  na  WZDR ,  który  odbędzie  się  w  dniu  30.06.2018 r.

Uczestnicy  spotkania  wraz  z  Przewodniczącym ZR  Konin  prowadzili  ożywioną  dyskusję  na  temat  podjętej  przez  ZR  Konin  decyzji  o  konieczności   sprzedaży  siedziby  związku  w  Turku.  .

NA  URLOP CZAS - Przewodniczący  ZR Konin i  RO  Turek  złożyli  związkowcom  i  ich  rodzinom   życzenia   dobrego,  aktywnego  i  bezpiecznego  wypoczynku ,  a  naszym  Kol. Krzysztofowi  Majdzie, Mirosławowi  Wasilewskiemu ,  Henrykowi  Krancowi  i Tadeuszowi Kubiakowi  wszyscy  życzymy  powrotu  do  zdrowia -  trzymamy  za  WAS  kciuki.

Na  zakończenie  spotkania  Kol.  Danuta  Kałużna  przypomniała  Przewodniczącym  KZ  o  konieczności  złożenia  ankiet  informacyjnych  ze  stanem  członków  na  dzień  30 czerwca.